Välkommen att kontakta någon av oss:

Göran Gustafsson

Mobil: +46 732 681055
E-post: goran@smttab.com

Per Gustafsson

Mobil: +46 739 473363
E-post: per@smttab.com

Ulf Gustafsson

Mobil: +46 733 223658
E-post: ulf@smttab.com

 

Swetork Maskin, Trä och Trading AB

Swetork Maskin Trä och Trading AB är ett familjeägt handels- och tjänsteförtag med rötterna i skogsindustrin. Genom åren har erfarenheten, affärerna och kontaktnätet utvecklas till ett handelsnätverk och ett bredare tjänsteutbud.

Vi erbjuder idag konsulttjänster inom skogsindustrin, telekomindustrin och transportindustrin. Vi hjälper till att genom vårt nätverk hitta maskiner över hela Sverige och i Norden. Vi kan t ex söka efter begagnade sågverksmaskiner, snickerimaskiner mm.

Vi hjälper också till inom telekomindustrin med att indentifiera affärsflöden och bl a sätta samman eco-system av partners. Rådgivning inom mobil telekom och mobila applikationer är ett annat område med djup kunskap där tjänster erbjuds.

Inom transportindustrin så hjälper vi till med att från transportera gods, till att genom vårt nätverk hjälpa till att hitta transport och byggmaskiner efter bhov. Vår specialité är att hitta begagnade och prisvärda maskiner eller kunder till dessa.

Genom vår kunskap och långvariga erfarenhet av marknadsföring och försäljning så hjälper vi företag att etablera sig på marknaden i Sverige.

 

 • Swetork Maskin Trä och Trading AB © 2008 •

www.smttab.com